Administrator Danych Osobowych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja IKS z siedzibą w Busku - Zdroju, NIP: 959 195 85 72, REGON: 260788305;

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

 • Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem korespondencyjnym ul. Lompy 14/500; 40-040 Katowice lub adresem email info@laboratoriumfilmowe.pl lub przejdź do zakładki „Kontakt” gdzie udostępniony został formularz kontaktowy służący do przekazywania zapytań oraz wniosków dotyczących Państwa praw związanych m.in. z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

 • Przetwarzamy dane zawierające informacje o ilościach odwiedzonych stronę Portalu, informacje zapisane w plikach cookies w Państwa urządzeniu i jego pamięci podręcznej oraz dane lokalizacyjne generowane przez to urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach).
 • Podaje Pan/Pani swoje dane osobowe niezbędne do założenia konta na Portalu oraz prawidłowej i pełnego korzystania z Portalu np. przy zakładaniu konta użytkownika, wypełniając formularze kontaktowe, dane zmienione przez Pana/Panią podczas ich edycji w koncie użytkownika za pośrednictwem zakładki „Moje konto” (takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, hasło, datę urodzenia).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością utworzenia i rejestracji Konta Użytkownika na Portalu oraz brak dostęp do treści i materiałów zgromadzonych na Portalu Laboratoriumfilmowe.pl – VOD; czy też uniemożliwi Administratorowi kontakt zwrotny z Państwem.
 • Przetwarzane są także dane zbierane podczas Państwa aktywności w Portalu m.in. wyświetlane treści, czas wizyty w danym miejscu, wyświetlony film, pobrane pliki, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.
 • Przetwarzanie przez Fundację opisanych powyżej danych zapisanych w plikach cookies w Państwa urządzeniu i jego pamięci podręcznej jest niezbędne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie oraz właściwość udostępnianych treści w ramach strony Portalu.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane Państwa dane?

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f lub Art.9 ust.2 lit. a, d, j RODO w każdorazowo wskazanym w odrębnej szczegółowej informacji celu, którym w szczególności może być: utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika na Portalu laboratoriumfilmowe VOD, korzystanie z materiałów i treści zgromadzonych na Portalu; zgłoszenia opinii, uwag, wniosków zgodnie z Regulaminem korzystania z Portalu, czy też przesłanie do osób zainteresowanych informacji dotyczących inicjatyw filmowych i edukacyjnych realizowanych przez Fundację
 • Bez tego nie byłoby możliwe zapewnienie Państwu prawidłowego i pełnego korzystanie z funkcji Portalu laboratoriumfilmowe VOD. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi Fundacji udostępnienie treści czy kontakt zwrotny i odpowiedź na zgłoszone przez Panią/ Pana uwagi.
 • Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach.

Jak długo mogą być przetwarzane dane?

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku korzystanie z Portalu za pośrednictwem założonego indywidualnego Konta Użytkownika do momentu jego wykasowania przez Panią/Pana lub usunięcia z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Portalu VOD a następnie przez okres 36 miesięcy,
 • wyrażenie zgody w momencie przesyłania formularza kontaktowego do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia skutecznych innych działań z Pani/ Pana strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Panią/ Pana skutecznego sprzeciwu,
 • w celach, rozliczeniowych, podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie prawa przysługują Państwu jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), w każdym czasie osobom, które przekazały dane przysługuje:

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania ich kopii,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że te dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością utworzenia i rejestracji Konta Użytkownika na Portalu oraz dostęp do treści i materiałów zgromadzonych na Portalu Laboratoriumfilmowe.pl – VOD.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu:

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem zakładki „Kontakt” lub przesłać informację na adresem korespondencyjny ul. Lompy 14/500; 40-040 Katowice lub na adres email info@laboratoriumfilmowe.pl.

W zakresie dotyczącym przetwarzania Państwa danych przez naszych Partnerów odbywa się ono wyłącznie celem realizacji prawidłowego funkcjonowania Portalu.

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Komu mogą być udostępniane Państwa dane?

 • Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. podwykonawcom usług m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem. Wówczas wymagamy od takich podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych oraz zapewnienia odpowiednich środków ochrony danych osobowych.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Administrator możem przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom administracyjnym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem organów ścigania lub sądów państw trzecich, które wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Co to są pliki cookies?

 • Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane jako pliki i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.) strony Portalu, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze stroną.
 • Cookie zazwyczaj zawiera między innymi: nazwę strony internetowej, z której pochodzi; wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której nastąpiło połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne.
 • Korzystając ze Strony Portalu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki wyraża Pani/ Pan zgodę na stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką.
 • Jeżeli nie zgadza się Pani/ Pan na używanie przez nas plików cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chce Pani/ Pan ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z tych technologii, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze Strony Portalu.

W jakim celu stosowane są Cookies lub inne podobne technologie?

Fundacja stosuje cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:

 • zapewnienia szybszego działania oraz łatwiejszego użytkowania strony Portalu,
 • ułatwienia prezentowania Użytkownikowi treści Portalu,
 • zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają na zbiorcze raportowanie ilości odwiedzin i wyświetlenia danej treści a także pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Portalu,
 • identyfikacji zalogowanego Użytkownika, aby możliwe było wyświetlenie właściwych treści,
 • wsparcia mechanizmów bezpieczeństwa Portalu - zapobiegających nadużyciom,
 • niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Portalu co pozwala na poruszanie się po nim oraz wyświetlanie czy pobierania znajdujących się tam treści,
 • optymalizacji korzystania z Portalu np. poprzez zapamiętywanie poprzedniej czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji,
 • zapamiętywania ustawień i wyborów (np. nazwy użytkownika) co jest pomocne podczas wypełniania formularzy,
 • oglądania filmów i używanie narzędzi społecznościowych poprzez tzw. wtyczki społecznościowe.

Na stronie Portalu mogą być stosowane:

 • Cookies sesyjne - pozostają na Państwa urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony;
 • Cookies stałe - pozostają na Państwa urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu, kiedy nie zostaną usunięte.

Czy używamy Cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?

 • Tak, korzystając ze strony Portalu możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od naszych zleceniobiorców. Na stornie Portalu mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z Portalu.
 • Fundacja korzysta również z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

W jaki sposób można zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć? 

 • W każdej chwili może Pani/ Pan zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich. Możliwe jest też ustawienie powodujące każdorazowe otrzymywanie komunikatu w momencie, kiedy takie pliki są wysyłane na Państwa urządzenie.
 • Proszę jednak pamiętać, że zablokowanie używania Cookies, może wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania z Portalu.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.