Ikona dostępności

Logo laboratorium filmowego

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż: 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja IKS z siedzibą w Busku-Zdroju, NIP: 959 195 85 72, REGON: 260788305;

  • kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem korespondencyjnym ul. Lompy 14/500; 40-040 Katowice lub adresem email info@laboratoriumfilmowe.pl;

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f lub Art.9 ust.2 lit. a, d, j RODO w każdorazowo wskazanym w odrębnej szczegółowej informacji celu, którym w szczególności może być: utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika na Portalu laboratoriumfilmowe VOD, korzystanie z materiałów i treści zgromadzonych na Portalu; zgłoszenia opinii, uwag, wniosków zgodnie z Regulaminem korzystania z Portalu, czy też przesłanie do osób zainteresowanych informacji dotyczących inicjatyw filmowych i edukacyjnych realizowanych przez Fundację

  • Fundacja zastrzega, że mogą wystąpić odbiorcy danych osobowych, którzy każdorazowo zostaną przez Fundację wskazani;

  • dane osobowe przechowywane będą przez okres: 36 miesięcy;

  • w każdym czasie osobom, które przekazały dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

  • ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez Fundację przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że te dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO;

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością utworzenia i rejestracji Konta Użytkownika na Portalu oraz dostęp do treści i materiałów zgromadzonych na Portalu Laboratoriumfilmowe.pl - VOD;

  • Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Administrator możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem organów ścigania lub sądów państw trzecich, które wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.